Score
139/5 in 32.0
 • Batting
  R
  B
  4s
  6s
  S/R
 • Afreidh KT
  0
  0
  0
  0
  0
 • Aiyappa Rathan
  c Santhosh Kumar Duraisamy b VA Jagadeesh
  11
  29
  1
  0
  37.93
 • Ashish Odedara
  c Mohammed Naseem Khushi b Saad Baggad
  17
  38
  0
  0
  44.74
 • Ayaan Khan
  lbw b Mohammad Nadeem
  6
  12
  0
  0
  50
 • Kashyap Prajapati
  bowled b Umair Shakeel
  0
  2
  0
  0
  0
 • Munis Ansari
  0
  0
  0
  0
  0
 • Samay Shrivastava
  0
  0
  0
  0
  0
 • Sandeep Goud
  3
  5
  0
  0
  60
 • Shoaib Khan
  bowled b Umair Shakeel
  83
  93
  5
  2
  89.25
 • Siddharth Bukkapatnam
  0
  0
  0
  0
  0
 • Suraj Kumar
  8
  13
  1
  0
  61.54
 • Bowling
  O
  M
  R
  W
  NB
  WD
  E/R
 • Umair Shakeel
  7.0
  0
  31
  2
  0
  0
  4.43
 • Mohammad Nadeem
  7.0
  0
  27
  1
  0
  0
  3.86
 • Sanju Sanjeev
  2.0
  0
  4
  0
  0
  0
  2
 • VA Jagadeesh
  4.0
  0
  19
  1
  0
  0
  4.75
 • Karan Sonavale
  7.0
  0
  30
  0
  0
  0
  4.29
 • Mohamed Rasfas
  3.0
  0
  15
  0
  0
  0
  5
 • Saad Baggad
  2.0
  0
  8
  1
  0
  0
  4
Score
237/9 in 50.0
 • Batting
  R
  B
  4s
  6s
  S/R
 • Karan Sonavale
  runout [T] Aiyappa Rathan [H] Suraj Kumar
  36
  46
  3
  1
  78.26
 • Khalid Kail
  c Siddharth Bukkapatnam b Munis Ansari
  20
  28
  3
  0
  71.43
 • Mohamed Rasfas
  0
  1
  0
  0
  0
 • Mohammed Naseem Khushi
  runout [T] Suraj Kumar [H] Siddharth Bukkapatnam
  22
  17
  2
  1
  129.41
 • Saad Baggad
  21
  29
  0
  0
  72.41
 • Mohammad Nadeem
  c Ashish Odedara b Afreidh KT
  84
  121
  3
  3
  69.42
 • Mujibur Imran Ali
  lbw b Munis Ansari
  0
  7
  0
  0
  0
 • Sanju Sanjeev
  lbw b Sandeep Goud
  34
  36
  3
  1
  94.44
 • Umair Shakeel
  c Suraj Kumar b Afreidh KT
  0
  1
  0
  0
  0
 • VA Jagadeesh
  bowled b Sandeep Goud
  7
  13
  1
  0
  53.85
 • Santhosh Kumar Duraisamy
  lbw b Munis Ansari
  0
  1
  0
  0
  0
 • Bowling
  O
  M
  R
  W
  NB
  WD
  E/R
 • Afreidh KT
  8.0
  1
  42
  2
  0
  0
  5.25
 • Munis Ansari
  6.0
  1
  27
  3
  0
  0
  4.5
 • Sandeep Goud
  10.0
  0
  38
  2
  0
  0
  3.8
 • Shoaib Khan
  2.0
  0
  6
  0
  0
  0
  3
 • Samay Shrivastava
  10.0
  1
  59
  0
  0
  0
  5.9
 • Ayaan Khan
  8.0
  1
  34
  0
  0
  0
  4.25
 • Siddharth Bukkapatnam
  6.0
  0
  26
  0
  0
  0
  4.33