Score
194/4 in 20.0
 • Batting
  R
  B
  4s
  6s
  S/R
 • Eden Tom
  29
  12
  1
  3
  241.67
 • Mohammad Shanu
  c Asif Ali b Ghanashyam A
  12
  11
  2
  0
  109.09
 • Vyshak Chandran
  c Kashinath S b Ghanashyam A
  5
  8
  1
  0
  62.5
 • Rohan Nair
  103
  58
  11
  6
  177.59
 • Arjun AK
  c b Akhil Sajeev
  30
  31
  2
  1
  96.77
 • Nidhin Kumar
  c Harikrishnan KN b Akhil Sajeev
  1
  2
  0
  0
  50
 • Amal Ramesh
  0
  0
  0
  0
  0
 • JS Anuraj
  0
  0
  0
  0
  0
 • Sarath Prasad
  0
  0
  0
  0
  0
 • Vinay V Varghese
  0
  0
  0
  0
  0
 • Gokul Gopinath
  0
  0
  0
  0
  0
 • Vishnu TM
  0
  0
  0
  0
  0
 • Bowling
  O
  M
  R
  W
  NB
  WD
  E/R
 • Akhil Sajeev
  4.0
  0
  38
  2
  0
  0
  9.5
 • Ghanashyam A
  4.0
  1
  38
  2
  0
  0
  9.5
 • Adhi Abhilash
  4.0
  0
  34
  0
  0
  0
  8.5
 • Jithu Abraham
  2.0
  0
  22
  0
  0
  0
  11
 • Harikrishnan KN
  1.0
  0
  13
  0
  0
  0
  13
 • Jaison Peter
  3.0
  0
  29
  0
  0
  0
  9.67
 • Naresh Nair
  2.0
  0
  19
  0
  0
  0
  9.5
Score
159/10 in 19.2
 • Batting
  R
  B
  4s
  6s
  S/R
 • Kashinath S
  c Gokul Gopinath b Vinay V Varghese
  0
  4
  0
  0
  0
 • Promise Varghese
  bowled b JS Anuraj
  41
  35
  3
  3
  117.14
 • Asif Ali
  st Arjun AK b Amal Ramesh
  25
  19
  1
  2
  131.58
 • Harikrishnan KN
  runout [T] Gokul Gopinath [H] Arjun AK
  7
  9
  0
  0
  77.78
 • Adhi Abhilash
  bowled b JS Anuraj
  0
  2
  0
  0
  0
 • Akhil Sajeev
  7
  8
  0
  0
  87.5
 • Ghanashyam A
  c JS Anuraj b Eden Tom
  30
  13
  2
  3
  230.77
 • Sreejith Sanjeev
  c Amal Ramesh b Vishnu TM
  14
  14
  0
  1
  100
 • Jaison Peter
  c Arjun AK b Vishnu TM
  4
  2
  1
  0
  200
 • Jithu Abraham
  0
  0
  0
  0
  0
 • Naresh Nair
  c Sarath Prasad b Gokul Gopinath
  12
  7
  1
  1
  171.43
 • Sonu Tomy
  c Sarath Prasad b Amal Ramesh
  6
  3
  0
  1
  200
 • Bowling
  O
  M
  R
  W
  NB
  WD
  E/R
 • Vinay V Varghese
  4.0
  0
  32
  1
  0
  0
  8
 • Gokul Gopinath
  1.2
  0
  8
  1
  0
  0
  6
 • Eden Tom
  3.0
  0
  33
  1
  0
  0
  11
 • Amal Ramesh
  4.0
  0
  18
  2
  0
  0
  4.5
 • JS Anuraj
  4.0
  0
  41
  2
  0
  0
  10.25
 • Vishnu TM
  2.0
  0
  11
  2
  0
  0
  5.5
 • Sarath Prasad
  1.0
  0
  13
  0
  0
  0
  13

Live Commentory